लहान मुलांना काय शिकवावे कसे शिकवावे? भाग १

लहान मुलांना काय शिकवावे कसे शिकवावे? भाग १


   
           आंगनवाडी मधे शिकणाऱ्या ३ ते ४ वर्षाच्या मुलांना कोणत्या गोष्टी शिकवाव्या व कोणत्या पद्धतीने हे पालकांनी पहावे मि या ठिकाणी आपल्याला त्या गोष्टी सांगत आहे पहा व इतरांना सांगा . 

     आंगणवाडी ३ ते ४ वर्ष वयाच्या मुलांना आपली मातृभाष्या बोलायला शिकवा. त्याचा शब्ध साठा वाढवा. त्यानंतर त्याला उभ्या रेषा, अवाढव्य रेषा, तिरप्या रेषा काढायला शिकवा.
     अश्या रेषा त्याला ८ ते १० दिवस काढायाला द्या नंतर पुढचा पाठ पहा. 


युटूब वरील KG2PGEduAll चॅनल सबस्क्रायब करा.

धन्यवाद

No comments:

Post a Comment