Trending Now

Post Top Ad

Recent Jobs

कार्यकारी प्रशिक्षक पदाच्या जागा भरणे २०१८

न्यूक्लियर पावर काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि मुंबई    न्यूक्लियर पावर काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि मुंबई नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार य...

जिल्हा न्यायालय महाराष्ट्र राज्य भरती २०१८

मुंबई उच्य न्यायालय महाराष्ट्र  जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील ' लघुलेखक (नि. श्रे.), कनिष्ठ लिपिक, शिपाई / हमाल ' या पदांस...

महा भरती MPSC ४४९ पदे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग  महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - 2018   पदाचे नाव - १) सहायक कक्ष अधिकारी       ...

सरळसेवेने अधिपरिचारिका पद भरती मुंबई ५२८ जागा

महाराष्ट्र शासन संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई   पदाचे नाव : अधिपरिचारिका   पदसंख्या : ५२८  शैक्षणिक अर्हता :   वयाच...

इयत्ता सहावी सेमी इंग्लिश वर्गाच्या मराठी विषयातील धडा २ रा (सायकल म्हणते मी आहे ना ! )

  6 Std semi English Subject Marathi chapter 2nd (cycle mhante mi ahe na!) इयत्ता सहावी सेमी इंग्लिश वर्गाच्या मराठी विषयातील    ...

इयत्ता सहावी सेमी इंग्लिश वर्गाच्या मराठी विषयातील पहिले समूह गीत " बलसागर भारत होवो !"

Sixth Standard semi English New syllabus 2016 Subject Marathi chapter 1st ( balsagar bharat hovo)     इयत्ता सहावी  सेमी इंग्लिश  ...

लहान मुलांना काय शिकवावे कसे शिकवावे? भाग 3

लहान मुलांना काय शिकवावे कसे शिकवावे? भाग 3    आंगनवाडी मधे शिकणाऱ्या ३ ते ४ वर्षाच्या मुलांना कोणत्या गोष्टी शिकवाव्या व ...