4th standard Marathi Medium santanchi kamgiri mobile application free download

       विद्यार्थी / पालक / शिक्षक यांकरिता अत्यंत उपयोगी असे परिपूर्ण अभ्यासाकरिता प्रत्येक पाठावर आधारित वेगळे असे अँड्रॉइड मोबाईल अँप्लिकेशन तयार केलेले आहे. याचा फायदा म्हणजे आपल्या मोबाईलवरील कमीत कमी जागेचा वापर. आपल्याला गरज भासेल त्यावेळी त्या पाठाचे अँप्लिकेशन इंस्टाल करून परिपूर्ण अभ्यास करता येईल. विदयार्थ्यांच्या मनात आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम हे अँप्लिकेशन करणार आहे. काळाच्या गरजेप्रमाणे डिजिटल माध्यमाचा वापर करून अभ्यासात प्रगती करणे गरजेचे आहे. आपण वापरत असणारा मोबाईल शैक्षणिक कामासाठी वापरात आल्यास आपल्यालाही आनंद होणार आहे.
       या अँप्लिकेशन मुले आपल्या पाल्याचा अभ्यास परिपूर्ण होण्यास मदत होईल. त्याचे त्या वर्षातील अभ्यासाबरोबर स्पर्धा परीक्षेचीही तयारी होईल. MPSC, UPSC, स्कॉलरशिप यासारख्या परीक्षेची तयारी आपसूक होण्यास मदत होईल.  

अँप्लिकेशन डाउनलोड करण्याकरिता  

No comments:

Post a Comment